Vyznanie

employer branding

Vyznanie

Stále viac si uvedomujem, že ľudia sú energiou a hybnou silou biznisu. Ich vplyv na značku je o to silnejší, čím menšia je firma a čím viac ľudia prichádzajú do kontaktu s klientom. Ak sú vašim biznisom služby a firma je malá, sú to priamo títo ľudia, ktorí značku tvoria. Identitu značky vtedy ťažko prekryť nadupanou reklamou. Vpersonalizovanej službe nechávajú kus seba, nejde ju štandardizovať presným technologickým postupom ako pri výrobe produktu.

Štúdio MMP funguje 13 rokov. Naše portfólio služieb prechádzalo vývojom, avšak core business boli vždy služby grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie. Dlho sme boli stabilný tím, avšak posledné roky znamenali takmer úplnú výmenu ľudí, ktorí priniesli inú energiu, svoje názory a štýl práce. S ľuďmi sa mení firemná kultúra i identita a spoločnosť už nie je taká ako predtým.


Akí ľudia spoločnosť tvoria, takí klienti prichádzajú.

Ak chcete iných klientov, pozrite sa na svojich ľudí, resp. na seba samého.

My sme do MMP dlho hľadali tých správnych ľudí. Kritériá na výber boli veľmi náročné. Hľadali sme ľudí, ktorí sú tvoriví, ovládajú potrebné zručnosti, majú skúsenosti a portfólio prác, ktoré presvedčí o ich kvalitách. A dôležitý bod, musia byť v súlade s našimi hodnotami. Ukázalo sa, že toto je nesplniteľná úloha, ak majú vyhovovať všetkým kritériám.
A tak sme nároky zúžili, a to na schopnosť rozmýšľať (znie to ako jednoduché kritérium, ale je to jedno z najnáročnejších), chuť učiť sa a súlad s našimi hodnotami. Ostatné sa dá naučiť.

V súčasnosti tvoríme najúžasnejší tím, aký kedy v MMP bol a ja dávam týmto ľuďom 3X ĎAKUJEM


1. za postoje a hodnoty, lebo tie zrkadlia KTO sme
2. za tvorivosť a nápady, lebo tie sú našim chlebíčkom, to ROBÍME
3. za chuť rozmýšľať, lebo v tom je PRÍNOS pre nášho klienta

 

A ešte jedna myšlienka na záver:

Je možné pozerať sa na ľudí ako na ľudské zdroje, ktoré treba do pracovného procesu naberať, ale lepšie je pritiahnuť ich energiu na vlnu vašej vízie a identity. Vtedy sa objavia tí správni ľudia.

Alena Mazánová

Dávny fluktuant, teraz však najlepší lojálny pracovník, lebo z vlastnej firmy sa ťažko odchádza. A tak som verná vlastnému štúdiu už 20 rokov. A aby nebola nuda, tak objavujem. Maličkosti aj nové objavy vedy. Učím sa. A učím. Stále niečo. Momentálne maľovať maky.

Žiadne komentáre

Odoslať komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.