Osud „Chalúpky strýčka Toma“

Michal Andrejco

Osud „Chalúpky strýčka Toma“

Z „Chalúpky strýčka Toma“ k modernej poliklinike s novou kultúrou v slovenskom zdravotníctve.

 

Alena Mazánová a Michal Andrejco

S Michalom Andrejcom som robila rozhovor pred deviatimi rokmi. Bol súčasťou rozhovorov zo série Zmysluplné značky, kde som sa rozprávala s majiteľmi firiem a hľadala odpovede na otázku zmysluplnosti podnikania.

Michal založil kliniku Medante. Svoje podnikanie chápal ako poslanie etablovať na slovenskom a stredoeurópskom trhu celostný prístup k riešeniu zdravotných problémov a udržania zdravia.

Stretli sme sa vtedy na klinike v „Chalúpke strýčka Toma“, ako sme útulný domček v tichej ulici vo Vrakuni zvykli volať. Vznikol veľmi otvorený a úprimný rozhovor o jeho veľkých víziách, zlyhaniach i strachoch.
Čo sa udialo počas deviatich rokov? Kam sa posunul Michal a jeho vízia? Akú cestu prešiel a aké zlomové momenty ho na nej čakali?

Michal, ako dnes vnímaš zmysluplnosť svojich aktivít ohľadne budovania kliniky?

Pre mňa je to poslanie, s tým som zžitý úplne pevne. A kedykoľvek by sa to pre mňa malo stať len biznisom, idem od toho preč. Tak som v 2015 zatiahol ručnú brzdu. Klinika bola zisková, ale odkláňala sa od filozofie celostnej medicíny a stávala sa viac športovou. Zastavil som však tento smer a vrátil sa k pôvodnej filozofii. A bolo finančne zle. Smiech 😊😊😊

Ale už je Medante zdravá firma aj finančne…

Dnes už opäť nie. No bola. 7 rokov som to financoval z iných aktivít…

7 rokov nebolo Medante ziskové a stále si veril, že to rozbehneš? Nechcel si to niekedy vzdať?

Samozrejme, že boli aj také myšlienky. Dvakrát som to silne prehodnocoval počas tohto obdobia. Prvý krát po 4 alebo po piatich rokoch a druhý krát ten siedmy, som sedel asi týždeň cez vianoce a uvažoval. Vždy na konci roka zvykla prísť evaluácia predošlých 12 mesiacov. A vždy som skončil pri tom istom. Nikdy ma to nepustilo zavrieť. Zakaždým som si uvedomil, že toto je moje poslanie. V oblasti profesnej sebarealizácie mi Medante dáva najväčší zmysel. Znova a znova som dospel k tomu, že Medante je kľúčové pre zachovanie vlastného pevného zdravia a šťastia.

Tak túto vetu si mi povedal pred siedmimi rokmi. Formuloval si to takto:
„Keby tu všetky tieto veci neboli, keby klinika nešla nejakým spôsobom stále dopredu, nesnažila sa všetky tie veci dávať dokopy a ľuďom ich jednoduchým spôsobom vysvetľovať, tak ja by som bol chorý.“
 Pripravila som si ju pred týmto rozhovorom a chcela som sa na ňu spýtať😊 Ani som nestihla. Odpoveď prišla skôr ako otázka.

Stále hrá v mojom rozhodovaní dôležitú úlohu pocit. No dnes vnímam citlivejšie aj racio, dať si čísla do excelu. Pracujem s dátami citlivejšie ako kedysi a inštinkt hrá stále prím.

Aký je posun v chápaní celostnej medicíny v Medante oproti minulosti?

DNA Medante bolo, je a bude celostné. Popretkávané všetkými smermi od A po Z. Všetky procesy sú tomu prispôsobené. Každý nový lekár na palube Medante prechádza programom, v ktorom ho doslova vnárame do nášho celostného prístupu.

Ale navonok Medante vnímam trochu inak ako pred deviatimi rokmi, ako by myšlienka celostnej medicíny bola dnes viac v úzadí…

Po rokoch som prijal, aké je vnímanie celostnej medicíny na Slovensku oproti iným krajinám. Vo Švajčiarsku, Holandsku je zmluvne preplácaná homeopatia, TČM. A to sme v tej istej Európskej únii. V Čechách má atestovaný všeobecný lekár možnosť študovať dva ďalšie roky psychosomatickú medicínu. Vôbec radšej nehovorím o Kanade alebo Austrálii, kde na jednej ulici človek nájde 10 holistických centier.

Vnímanie celostnej medicíny je u nás v plienkach. A toto ja musím akceptovať. Dnes je v popredí našej komunikácie viac to,  čo na Slovensku ľudia poznajú, čomu rozumejú, čoho sa neboja.

Nič sa však nemení na tom, že Medante je prvou skutočnou poliklinikou celostnej medicíny v krajine. Ponúka riešenia podstaty zdravotných problémov. Je však možné riešiť aj jeden čiastkový problém, symptóm alebo vybraný úkon ako kdekoľvek inde. S tým, že náš prístup a komunikácia je iná. U nás je veľa ľudskosti, človečiny, čo samé o sebe veľmi pozitívne vplýva a pacient sa zvykne viac otvárať a dôverovať. V konečnom dôsledku je len na klientovi akú formu si vyberie, ale platí, že kedykoľvek má možnosť riešiť problém celostne.

Ak však človek raz príde do Medante, tak sa do roka stáva lepším človekom. To know-how, čo je už dnes v Medante je brutálne. Toľko modalít a prístupov, ktoré pracujú s podprahovými presvedčeniami, s emóciami, mentálnymi vzorcami, nie je pod jednou strechou nikde inde na Slovensku. A v popredí evidence based medicína, ktorú ľudia poznajú, spolupráca so zdravotnými poisťovňami a prekrásne ambulancie s najmodernejším vybavením.

Keď hovoríš, že celostná medicína je na Slovensku v plienkach, ako je to s lekármi s celostným prístupom? Nemáš problém nájsť lekárov, ktorí sú stotožnení s touto filozofiou?

Dnes máme takmer 90 členný tím a stále rastieme. Polovica lekárov prišla s tým, že „takto som vždy chcel robiť“ a druhá polovica v nejakej miere celostne k pacientovi už pristupovala. Je vidieť posun aj v myslení lekárov, čo som veľmi rád. Mnoho z nich má skúsenosť z Čiech kde holistický prístup je ďalej ako u nás, sú jazykovo zdatní, chodia na kongresy, vzdelávajú sa a chápu, že nie vždy je to len o tele a liekoch. Napriek tomu, že sú špecialisti, cítia, že potrebujú spolupracovať s ďalšími špecialistami, klinickými psychológmi, pokrokovými psychiatrami a samozrejme terapeutmi doplnkových celostných modalít a výživármi.

Do Medante už prichádza len takýto typ lekárov. Často však majú obavy hovoriť otvorene.

Prečo?

Jednoducho pretože byť transparentným lídrom v skeptickej spoločnosti, nie je ľahké.

Postupne ideme malými krokmi dobrým smerom. V Medante máme lekárov vzájomne prepojených a zdieľajúcich informácie, prístupy. Lekárov s otvorenou mysľou, s celostným prístupom k pacientovi. Ak by tomuto lekári neboli otvorení, nemôžu byť v Medante.

Andrejco MedantePred deviatimi rokmi si hovoril a svojej neschopnosti myslieť v malom. Ak niekto spomenie A a B, tak Ty vidíš C a D.
Toho dôkazom je, že Medante sa v novembri 2022 presťahovalo z „Chalúpky strýčka Toma“ do nových reprezentatívnych priestorov, 10x väčších a modernej novej biznisovej budove.
To je úplne iná energia.
Čo sa stratilo a čo Medante získava?

Áno, ľudia mali obavy, že presunom z malého do veľkého stratíme náš rodinný charakter, celostný a ľudský prístup. Obavy sme si uvedomili a zamakali. Nič sme nestratili. Vždy je všetko o ľuďoch, o nositeľoch cez ktorých sa služby poskytujú. Mojou úlohou ako majiteľa, bolo nastaviť procesy tak, aby každý nový člen tímu, bol tou rodinou Medante a mal prístup taký ako sme mali 10 rokov v chalúpke strýčka Toma vo Vrakuni. Pracovali sme mesiace na adaptačnom well beingovom programe. Vytvorili sme team z interných aj externých konzultantov, koučov. Keď nás do novembra 2022 bolo niečo cez 30 a dnes je nás takmer 90, tak na konci roka budeme tím cez 100 ľudí. To je veľký a veľmi rýchly nárast a vďaka postupom, doslova manuálu, ktorý sme procesne pol roka zavádzali do praxe, sme pripravení.
Získali sme lokalitu, priestory, parkovanie, prístroje, špecialistov.
Nestratili sme určite ľudský prístup. Nestratili sme vôbec nič.

Medante je nové a aký je nový Michal Andrejco?

Skúsenejší, vyzretejší, pevnejší vo svojich názoroch a videniach. Prijal som zodpovednosť za úplne všetko, čo sa mi v živote deje, či v alebo mimo Medante. Viac súcitný v tom zmysle, že omnoho viacej spolupracujem s tímom. Väčšinu agendy spred rokov som delegoval a s radosťou a odvahou riadim a rozhodujem viac strategicky ako operatívne. Mám väčší nadhľad a som ešte väčší optimista. Rýchlejší v dôverovaní vlastným inštinktom. Vnímam viac flow, prirodzenú organiku a som flexibilnejší v možnostiach.

Na čo si najviac hrdý?

Na samotný prerod Medante. Z najprv trochu nesmelého, potom až príliš uleteného projektu, až ku naozaj špičkovej modernej polikliniky 21 storočia, ktorá je v našej krajine pionierom celostnej medicíny. Takým, ktorý sa nehanbí ale s hrdosťou toto prezentuje a otvára tak priestor aj ďalším hráčom.

Je to príjemný pocit vidieť, že dnes inšpirujeme. Prispeli sme v budovaní povedomia o holistickej medicíne. Už sa ma dnes nepýtajú či čelustná, ale poznajú význam slova celostná😊

A že sme z ničoho vytvorili koncept. Ten má dnes svoj kolektív ľudí, ktorí ním žijú a ten zasa žije cez nich smerom na pacientov. A tak robíme reálne omnoho kvalitnejšiu medicínu, ktorá  vôbec nie je na Slovensku zatiaľ bežnou. Väčšina nových lekárov prichádza sama. Oslovilo ich ako komunikujeme. Prišli, lebo chcú byť súčasťou toho konceptu.

Najväčšia životná lekcia z Medante? Ponaučenie?

Môžem ho zhrnúť do 2 viet: Neignoruj to, ako vidíš veci, naber odvahu a konaj aj keď narušíš vlastné pohodlie. Nikdy nekompromituj kvalitu.

Stalo sa mi to v minulosti, keď už mi 1000x kričal výkričník v mojom tele, keď som nechal veci bežať nekvalitne. Nahováral som si „nechaj ich, oni sa poučia…“ No už to robia 3 mesiace, druhý rok zle… je veľa inej práce predsa a upustil som uzdu zodpovednosti ako majiteľ.

Dnes keď cítim, že ideme nesprávnym smerom, nepoviem si, že nemám čas, že to nie moja agenda, nech sa človek poučí. Nie. Dnes reagujem pružne.

A kedy si urobil zmenu?

Keď bolo finančne zle a takmer som to mohol zabaliť. Vtedy sa človek zastaví, prestane si nahovárať, že má toho veľa a zamyslí sa nad tým, čo sa dialo. Uvedomí si, že celú dobu pocity aj fakty komunikovali jasnou rečou a že len pre zachovanie komfortu, som toto ignoroval.

Takmer 2 roky, okolo roku 2014, som kompromitoval kvalitu a upúšťal od svojho poslania.

Zabudol som, že také právo nemám. Neuvedomil som si následky. A tie ú vždy somatizované aj na našom zdraví.

Prejavilo sa Ti to na zdraví?

Skôr na emočnom a na zlom spánku, nevhodnej strave. Tenzné stavy som upokojoval pivom a vínom.

Stalo sa Ti potom že nastala znova podobná situácia a Ty si si na základe tejto skúsenosti uvedomil, že nemôžeš kompromitovať kvalitu a urobil si zásadné rozhodnutie?

Prvá vlna covidu bola poučná, áno. Prišiel som po týždni paniky v tejto krajine k záveru, že Medante musí byť otvorené. Sme predsa zdravotnícke zariadenie. Po týždni, čo sme boli zatvorení, som rozhodol, že otvárame. A terapeuti čínskej medicíny všetci do jedného mali presne opačný názor a chceli robiť online služby. Dal som tomu šancu, ale o tie nikto nemal záujem. Spravil som jasné rozhodnutie, že buď nastúpia alebo ukončíme spoluprácu.

My sme zdravotníci a sme tu pre ľudí. Nebolo opodstatnené nechať sa vlastným strachom ovládať. Neexistovalo pravidlo, že musíme zavrieť. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí mali nad 60 zavreli, to je pochopiteľné, ale u nás nebol nikto ani nad 60 ani so zdravotnými ťažkosťami.

Nakúpil som všetky ochranné prostriedky, ozonizátory, UV žiariče, ktoré ničia 99,9% patogénov a mali sme otvorené.

A tak sa stalo, že nikto z terapeutov TČM nenastúpil a v Medante zo dňa na deň skončila v roku 2020 TČM. A vtedy sme obratovo šli rovno o 30% dole.

A dnes sú na palube noví terapeuti, noví lekári.

Platí, že keď korektne zavrieš jedny dvere, troje nové sa ti otvoria.

Ďakujem za rozhovor a Medante želám veľa nových otvorených dverí.

Rozhovor spred 9-tich rokov si môžete prečítať tu:

Človek má právo zlyhať

 

Alena Mazánová

Dávny fluktuant, teraz však najlepší lojálny pracovník, lebo z vlastnej firmy sa ťažko odchádza. A tak som verná vlastnému štúdiu už 20 rokov. A aby nebola nuda, tak objavujem. Maličkosti aj nové objavy vedy. Učím sa. A učím. Stále niečo. Momentálne maľovať maky.

Žiadne komentáre

Odoslať komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.