Employer branding by CUBE studio
Začínate s budovaním a komunikáciu značky zamestnávateľa?
My máme skúsenosti a výsledky.
Inšpiratívne návrhy svedčiace o schopnosti pretaviť navnímané hodnoty do konkrétnych nápadov.

S pani Alenou Mazánovou sme začali spolupracovať v čase, keď sme hľadali spôsob ako sa aktívne starať o našu značku zamestnávateľa a ako ju otvorene a transparentne komunikovať. Bolo nám zrejmé, že najprv potrebujeme zistiť ako na tom aktuálne sme a že pri zisťovaní by sme mali spolupracovať s niekým skúseným,  s nestranným pohľadom. Dostali sme odporučenie na p. Mazánovú.

V rámci analýzy boli ňou realizované mnohé rozhovory a organizované workshopy so zamestnancami. Cieľom bolo zistiť ako nás naši zamestnanci vnímajú. Čo oceňujú, ale aj to,  čo sa im nepáči.  Bolo pre mňa až fascinujúce, ako pani Mazánová dokázala našich ľudí otvoriť, uvoľniť, rozosmiať a získať od nich úprimné názory, pohľady a pocity. Spracovaný výstup, ktorý sme po workshopoch dostali, bol obsažný a fundovaný. Dal nám dobrú bázu od ktorej sa vieme odraziť.  Okrem toho bol pre nás spracovaný aj finálny komunikačný koncept plný skvelých návrhov, ktoré chceme spoločne s pani Mazánovou ďalej rozvíjať.

Pani Alena Mazánová je v oblasti komunikácie zamestnávateľskej značky skúsená odborníčka s vysokou dávkou empatie a výbornými komunikačnými zručnosťami. V spolupráci s jej tímom sme dostali aj inšpiratívne návrhy riešení svedčiace o schopnosti pretaviť navnímané hodnoty a postoje do konkrétnych nápadov so silnou výpovednou hodnotou.

Janette Likavčanová

HR Area Manager
Silgan Metal Packaging Nove Mesto a.s.

Citlivo a do hĺbky ste zmapovali atmosféru a charakter našej firmy.

Keď sme sa pred časom obrátili na spoločnosť Human Inside, s ktorou spolupracujeme už mnoho rokov a ktorá má našu plnú dôveru, so žiadosťou o doporučenie konzultantskej firmy v oblasti Employer brandingu, verili sme, že dostaneme tip na partnera, na ktorého sa dá spoľahnúť.
Dnes, keď sme prebrali výsledok Vašej práce vo forme Návrhu komunikačného konceptu pre našu spoločnosť, musím povedať, že sa Human Inside nezmýlil. Analýza, ktorú Ste pre nás vypracovali, sa nám páči, je spracovaná s príkladným nasadením. Veľmi rýchlo Ste rozpoznali naše potreby a ušili nám riešenie presne na mieru. Citlivo a do hĺbky ste zmapovali atmosféru a charakter našej firmy. Výstupy zo stretnutí so zamestnancami boli zrozumiteľné a názorne zdokumentované. Veľmi sympatické pre nás bolo to, že ste nielen úprimne a pravdivo pomenovali aj úskalia a negatívne zistenia, ale načrtli ste aj cesty, ako ďalej v týchto oblastiach postupovať a tiež ste ponúkli pomoc v ich ďalšom riešení vrátane vlastných konkrétnych návrhov.
Vaša analýza nám tiež pomohla utvrdiť sa v našich vlastných poznaniach a poskytla nám cennú spätnú väzbu. Umožnila nám pozrieť sa na našu spoločnosť zo zorného uhla nezainteresovaného odborníka a odkryla nám ďalšie možnosti zlepšovania sa v oblasti zvyšovania imidžu našej značky ako zamestnávateľa.

Bolo pre nás cťou a radosťou s Vami spolupracovať.

Ing. Peter Divinec

konateľ spoločnosti Kellys Bike Company

Alena Mazánová nám pomohla definovať našu značku a stanoviť systematický plán komunikácie.

Pre spoluprácu s Alenou Mazánovou a CUBE studiom sme sa rozhodli vďaka odporúčaniam online marketingovejagentúry iFocus, ktorá s CUBE studiom už dlhšie spolupracuje na marketingových projektoch. Nám však nešlo o marketing produktu, ale o employer branding. V prvom rade sme sa chceli zviditeľniť na trhu práce a komunikovať našu zamestnávateľskú značku. Hoci naše zadanie bolo dosť nejasné, Alena Mazánová nám pomohla definovať našu značku a stanoviť si systematický plán komunikácie, ktorý sme postupne napĺňali. Alena venovala nemálo času našim zamestnancom, aby prenikla do našej firemnej kultúry. Potom prišla s výborným obsahom a designom, ktorým prezentujeme našu firmu a zamestnancov. Spustili sme kariérnu stránku (kariera-onsemi.sk), ktorá je výsledkom kreatívneho ducha CUBE tímu a plánujeme ďalšie promo akcie. Naša spolupráca veľmi dobre rozvíja ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Oceňujem ich nápady a iniciatívu s akou k celému projektu pristupujú. Teším sa na ďalšie výzvy, ktoré budeme spolu ešte riešiť.

Peter Jurčík

HR Manager, ON Semiconductor Slovakia a.s.

Stiahnite si prípadovú štúdiu
Ako vám môžeme pomôcť?
Employer branding - koncepcia komunikácie

cena dohodou

Zistite viac
Workshop Základy employer brandingu a
HR marketingu

400 € + DPH

Zistite viac
Konzultácie na tému employer branding a HR marketing

65 € + DPH

Zistite viac
Zaujímavé články na tému employer branding

zdarma

Zistite viac
Váhate? Dohodnite si nezáväzné stretnutie!
Stačí navrhnúť termín a prídeme za Vami a predebatujeme možnosti spolupráce.
Alena
Mazánová
employer brand konzultant

Niekedy trvá veľmi dlho, kým nájdete zmysel toho, čo robíte.
Môžem neskromne povedať, že patrím k tým, ktorí mali talent v mnohých oblastiach. Nepovažovala som to však za výhru. Dokázala som byť úspešná ako konzultant v IT spoločnosti, ako vedúca finančného oddelenia aj ako brand manažér v potravinárskom priemysle a neustále som hľadala som to pravé orechové.

Až vo vlastnej firme som zakotvila pri značkách. Je to už 14 rokov, čo sa zúčastňujem na ich tvorbe, marketingu a komunikácii. Počas tých rokov som však vnútorne neustále niečo hľadala.  Značkám som chcela dať ich vyšší zmysel. Tak vznikla séria mojich článkov a rozhovorov na tému zmysluplné značky. Dala som si vznešené ciele vo veľmi konkurenčnom prostredí, kde sú čísla najdôležitejšie.

Vždy ma však moja energia smerovala k ľuďom. Pred niekoľkými rokmi som získala medzinárodne uznávaný certifikát v koučingu s úmyslom napomáhať ľuďom rozvíjať ich potenciál. Naďalej som zostávala pri brandingu. Až keď začala vznikať potreba našich klientov pozrieť sa na značku nielen z pohľadu zákazníka, ale aj s pohľadu zamestnanca, začali do seba zapadať všetky tie rokmi získavané skúsenosti, znalosti, schopnosti a zručnosti. Employer branding je o ľuďoch a nedá sa oklamať. A to ma baví!

Napíšte mi

linkedin ikona

Sila employer brandingu
So silnou značkou môžete dosiahnuť:
25%

nižšia zamestnanecká fluktuácia

50%

nižšie náklady na náborový proces

zdroj: Universum Global

100%

zvýšenia povedomia o práci

Employer branding je proces budovania značky zamestnávateľa.

Employer brand (značka zamestnávateľa) je identita spoločnosti ako zamestnávateľa. Značka zamestnávateľa nie je logo ani vznešená deklarácia vo vašom manifeste. Je presne tým, čo si o vašej spoločnosti myslia a hovoria vaši zamestnanci – súčasní, bývalí i potenciálni.

Efektívnou komunikáciou zamestnávateľskej značky spoločnosť priláka vhodných uchádzačov tak, ako žiadnym iným nástrojom. Tento cieľ je však dosiahnuteľný iba vtedy, ak spoločnosť komunikuje dôveryhodne a autenticky a identita je atraktívna a relevantná pre svojich zamestnancov.

Kontaktujte ma

Alena Mazánová
alena@cubestudio.sk
+421 908 731 353