Employer branding koncepcia pre vašu spoločnosť
Vytvorenie koncepcie je dlhší proces, ktorý sa líši od typu spoločnosti, jej možností, očakávaní a aktuálneho stavu. Okruhy prác sú však do určitej miery totožné a zahŕňajú tieto oblasti:

Nájdeme hodnoty a skutočnosti, ktoré sú pre vašich zamestnancov cenné a atraktívne.

Doručíme ich do myslí vašich potenciálnych zamestnancov a dáme im silný dôvod uchádzať sa o prácu u vás

Udržiavame oheňlebo proces budovania značky nikdy nekončí.

  1. Zadefinovanie značky zamestnávateľa – Employer brand book

Employer brand book  je súbor definícií značky, ktorý vytvoríme na základe analýzy, rešeršov, výsledkov realizovaných prieskumov, rozhovorov, workshopov. Rozsah sa môže líšiť, ale základom je EVP (Employer value proposition – Jedinečná ponuka zamestnávateľa)  rozvinutá v tzv. príbehu a EVP jednotlivých cieľových skupín zamestnancov.

  1. Návrh a realizácia krátkodobých marketingových komunikačných aktivít zameraných predovšetkým na nábor zamestnancov.

Návrh a produkcia marketingových a reklamných materiálov a aktivít, ktoré zabezpečia naplnenie aktuálnych potrieb spoločnosti, ako je najmä nábor nových zamestnancov. Ide predovšetkým o návrh letákov, brožúr, billboardov a návrhov ideí náborových kampaní v online prostredí, v printových médiách, v outdoore, ale i netradičné formy komunikácie zamerané na miesta, kde sa zdržuje cieľová skupina. Pre úspech marketinových aktivít je potrebná funkčná vlastná platforma, a tou je vlastná kariérna webstránka s kvalitným obsahom.

  1. Návrh a realizácia dlhodobých aktivít zameraných na budovanie značky.

PR, eventy, CSR aktivity, komunikácia noviniek, úspechov i aktivít zamestnancov na sociálnych sieťach. Zapojenie vlastných zamestnancov, spolupráca s ambasádormi značky. Všetko v súlade s DNA značky zamestnávateľa.

 

Neváhajte a dohodnite si nezáväzné stretnutie, aby sme vám mohli pripraviť ponuku na mieru.

    Volám sa . Kontaktujte ma, prosím, telefonicky alebo e-mailom . Rád/rada by som si dohodol/dohodla termín konzultácie ohľadne employer brandingu a HR marketingu pre spoločnosť .