Od katedry k odlučovačom ropných látok

Mária Karkubíková cube blog

Od katedry k odlučovačom ropných látok

MÁRIA KARLUBÍKOVÁ

SPOLUMAJITEĽKA SPOLOČNOSTI KLARTEC

Máriu Karlubíkovú poznám z našich ženských podnikateľských klubov, stretnutí a konferencií. Často mi prispela dobrou radou a povzbudením. A nielen mne, ale aj podnikateľkám z projektu Guardian Angels, v ktorom sme sa my dve stali mentorkami za trnavský kraj.
Jej podnikateľský príbeh je pozoruhodný, pretože podniká v čisto mužskom svete. Jej firma sa zaoberá výrobou odlučovačov ropných látok a zámkovej dlažby. Vo svojom odbore je jednotkou na trhu. Neštudovala technický smer ani nepracovala vo výrobnej spoločnosti. Mária bola 19 rokov učiteľkou nemčiny a ruštiny.
Začala podnikať vo veku, keď si mnoho ľudí myslí, že na zásadné zmeny už nie je čas. Mária Karlubíková založila firmu vo svojich 46-tych rokoch. Spoločníkom v podnikaní sa stal jej syn, vtedy študent na právnickej fakulte.

 

A tak som vyslovila svoju prvú zvedavú otázku:

Pani Karlubíková, čo bolo tou silou, ktorá Vás od katedry vtiahla do podnikateľského sveta?

Nesúhlasila som s jednou diskriminujúcou vyhláškou v školstve. V podobných prípadoch sa buď človek prispôsobuje alebo odchádza. Ja som odišla a po čase som  založila firmu.

 

Spoločnosť Klartec je úspešne na trhu viac ako 15 rokov. Ako vnímate v značkovom svete spoločnosť Klartec?

Pre mňa je dô
ležité spojenie Klartec = Značka. To bolo prvoradé, keď som firmu zakladala, že značka Klartec musí byť najlepšia vo svojom segmente a musí to byť značka, ktorá bude prirodzene dobrá.  Značka, ktorá je  vo všetkých smeroch etická, s kvalitným produktom. To je pre mňa vždy priorita.


Nemôžete niečo oklamať. Ja si to ani neviem predstaviť. Myslím si, že tak sa človek dostane najďalej.
Alebo aspoň stopa po ňom ostane.

Nepochybne sa Vám tento zámer darí napĺňať. Čo považujete za najdôležitejšie pri budovaní vašej úspešnej značky?

 1. Vízia a filozofia značky. Mojou víziou bolo stať sa jednotkou na trhu. Filozofiou dodržiavanie zákonov, noriem a pravidiel. Hodnotami čestnosť, spravodlivosť a etika.
 2. Kvalitný produkt – vždy lepší ako konkurencia. Dodržanie všetkých výrobných noriem, bez výnimky.
 3. Ľudia
  Snažíme sa vyberať tých správnych ľudí a vytvárať výborné podmienky pre ich prácu. Z našej spoločnosti žiadny čestný zamestnanec neodišiel. Napriek tomu, že vyžadujeme, aby sa prácu vykonávali efektívne a nedovolíme aby skĺzli na pohodlnejšiu cestu.
 4. Vizualita firmy navonok
  Dbáme na to, aby vizualita zodpovedala kvalite produktov a služieb.
  Aby nielen to, čo robíme a ako robíme vzbudzovalo dôveru, ale aj to, ako vyzeráme, aké máme webové stránky, prezentačné materiály, katalógy.
 5. Osveta
  Pre nás je veľmi dôležité šírenie myšlienok súvisiacich s ochranou životného prostredia, zelenej ekonomiky.

 

Akým spôsobom robíte osvetu?

Potreba robiť osvetu sa vyvinula prirodzene.
Keď sa napr. po 3 rokoch nášho podnikania na trhu objavil produkt nekalej konkurencie a my sme videli, že toto nie je správne. Začali sme osvetou u projektantov aj u stavebných firiem. Je veľmi dôležité rozprávať o tom, ako má výrobok vyzerať a ako vyzerať nemá.
Aj teraz vidíme po 15 rokoch podnikania, že ten náš začiatok je zase úplne aktuálny.

V súčasnosti robíme osvetu ohľadne veľkostí kalových nádrží odlučovačov ropných látok a ďalších technických detailov, ktoré by mali byť zohľadňové kvôli ochrane prírody. Nastupujú klimatické zmeny, globálne otepľovanie, prívalové dažde a tie majú veľký vplyv na silu zadržiavanej vody. Revízie noriem by sa nemali prijímať pod tlakom lobby a z dôvodov, aby sa produkty ako sú odlučovače ropných látok zmenšili a tým zlacneli.

Zelená ekonomika je to, na čo myslíme, hoci pre prevádzkovateľov to zdanlivo znamená zvýšenie nákladov. Lebo tak je tomu iba v prvom kroku, ktorý môže byť ekonomicky o niečo náročnejší, ostatné kroky sú už zelené.

Robí osvetu aj konkurencia?

Nikto. Je to veľmi ťažké. Je to naša parketa od samého začiatku. Naše riešenia spĺňajú všetky najprísnejšie normy a projektanti to vedia. Preto nás kreslia do svojich projektov.

Takže osveta sa stala aj Vašou konkurenčnou výhodou. Pri budovaní značky je odlišnosť jedným z najdôležitejších prvkov. Bola to osveta, ktorá Vám postupne pomohla stať sa jednotkou na trhu?

My sme sa odlíšili už na začiatku, keď som navrhla svoj vlastný odlučovač ropných látok na A4 papier ceruzkou a pravítkom.

K odlíšeniu ma nútila aj životná situácia pri založení firmy. Nemala som toľko finančných prostriedkov, aby som si mohla dať zhotoviť niekoľko foriem. Začínali sme teda s jednou formou a odlučovač sme dali vyrobiť podľa môjho výkresu.

Boli sme nútení byť efektívni a tým sme sa dostali o niekoľko krokov dopredu pred konkurenciou, bolo to minimálne 8 rokov v tej dobe.

A aká je situácia dnes?

Sme stále vpredu, konkurencia nás nasleduje. Život sa zrýchľuje a musíme sa mu prispôsobiť. Zrýchliť obrátky. Tí čo si to uvedomujú a činia to, sú vo výhode.

Rýchle reakcie a dôsledné sledovanie zákonov, dokonalé ovládanie noriem sú pre nás samozrejmosťou. Syn – spolumajiteľ je právnik a dáva si na to veľý pozor, lebo veľmi dobre vie, čo sa môže stať, keď sa nedodržia pravidlá. V našom prípade by to mohlo znamenať okrem iného, ohrozenie prírody. Nemôžeme dopustiť aby predajom nekvalitného produktu stalo niečo zlé, aby utrpelo životné prostredie.

Uvedomujeme si aj dôležitosť inovácií. Máme v pláne vybudovať vlastné výskumné stredisko.

Ako teda vnímajú projektanti, vaša cieľová skupina, spoločnosť Klartec?


Ako číslo jeden, to nám aj hovoria.

V mysli vašej cieľovej skupiny ste teda číslo jeden. To je pekný úspech. Čo bolo najťažšie na ceste k terajšiemu úspechu?

Boj s nekalou konkurenciou. To človek nemôže zaspať. Ako to môže niekto urobiť, použiť bez mihnutia oka polovičný výrobok?  S lapačom ropných látok sa môžu udiať nepríjemné veci pod zemou. Voda je živel, vždy si nájde cestu ako unikne a unikne neočistená od ropnej látky. To bolo pre mňa najťažšie, tie nočné mory, že súťaž vyhrá nečestná firma. Nič iné ma netrápilo.

Aká je situácia dnes? Zmenilo sa niečo?

Stáva sa to už trochu menej. Aj vďaka našej osvete. Trvalo 4-5 rokov, kým to pochopili takmer všetci. Bolo by dobré založiť združenie podnikateľov z nášho odboru, ktorí by na svojich malých konferenciách preberali aktuálne odborné otázky (normy, negatívne dôsledky ich nedodržiavania, nové vlastnosti betónu, správanie sa našich produktov v rôznych prevádzkových situáciách, novinky z výskumu, atď.) Združenie by malo váhu a postupne spoločenský vplyv na požadovanie kvality.

Veľmi rada počujem, že podnikať sa dá i čestným spôsobom. Pochopila som, že máte jedinečný produkt, prostredníctvom osvety Vás cieľová skupina veľmi dobre pozná. Napriek tomu, konkurencia je v každom odvetví a aj najlepší produkt treba vedieť predať. Môžete prezradiť v čom tkvie Váš úspech v predaji?

Bežne obchodníci praktizujú pri predaji nejaké tri argumentačné body. Mňa však najviac baví až ten štvrtý a to je osobná rovina. Vedieť, kde je ten vlások, kedy ju už použiť, znamená mať vrodený cit pre obchod. Myslím, že k tým 4 % obchodníkov patrím aj ja. Minulý mesiac som do poldruha minútového telefonátu musela dať všetko. Keď mi bolo po prvých dvoch vetách jasné, že slovo odlučovač ako predmet môjho obchodu už viac nesmiem vysloviť, musela som si bleskovo vyhodnotiť poslucháča na druhej strane a … osobná rovina mi opäť raz vyšla.

 

OKREM ZNAČIEK KLARTEC A TERRABELLA, MÁ V MOJEJ MYSLI SVOJE PEVNÉ MIESTO ZNAČKA MAJKA KARLUBÍKOVÁ.

Nielen pre jej úspech v podnikaní, ale aj pre jej angažovanosť v zlepšení podnikateľského prostredia, snahe o zachovanie životného prostredia a tiež pomoci podnikateľkám. Na otázku v čom to je, že ľudia ju radi vidia a stretávajú sa s ňou, skromne odpovedá, že je to asi v charaktere človeka, v tom, že rada robí veci pre dobro a podporu ostatných i v tom, že dokáže otvorene i verejne hovoriť o veciach, s ktorými nesúhlasí.

Záver rozhovoru patril prirodzene jej srdcovej téme. Podnikaniu žien. Pani Karlubíková je presvedčená, že ženy nevyužívajú naplno svoj potenciál. Ženy sa veľmi často nesprávajú žensky.

Verí, že Mária karlubíková na Brusel European SME Summit 2012.viac ženskosti prinesie blaho spoločnosti. Pretože žena myslí na blaho všeobecne. Žena je vtedy spokojná, keď je spokojné jej okolie. Na rozdiel od muža, ktorý je spokojný vtedy, keď je spokojný so svojím výkonom. Nabáda podnikateľky správať sa svojím vlastným spôsobom, tak, ako cítia, nájsť svoju vnútornú silu, viac si veriť. 

A aký je jej návod ako si viac veriť?

„Navzájom sa podporovať, stretávať sa. Existujú rôzne kluby. Veď mužské kluby majú za sebou minimálne 200 rokov a doteraz majú vplyv.“

Alena Mazánová

Dávny fluktuant, teraz však najlepší lojálny pracovník, lebo z vlastnej firmy sa ťažko odchádza. A tak som verná vlastnému štúdiu už 20 rokov. A aby nebola nuda, tak objavujem. Maličkosti aj nové objavy vedy. Učím sa. A učím. Stále niečo. Momentálne maľovať maky.

Žiadne komentáre

Odoslať komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.