Vianočná spotrebiteľská súťaž | PRETO Ryba Žilina

Vianočná spotrebiteľská súťaž | PRETO Ryba Žilina

Vianočná spotrebiteľská súťaž s hlavným claimom „Pošli radosť ďalej! Úsmev, slovo alebo vylovenú výhru!

Insight

Vianočná spotrebiteľská súťaž sa niesla v duchu želania zlatej rybky – šíriť radosť a dobro medzi ľuďmi. Napadlo vám, že niekedy stačí drobnosť, úsmev alebo milé slovo na to, aby sme spravili druhému človeku radosť? Zlatá rybka svojm prianím reprezentovala hodnoty značky. Sprevádzala spotrebiteľov počas celej kampane a v predvianočnom období podporila myšlienku konania dobra, kedy sú k nej ľudia zvlášť vnímaví. Nabádala, aby sme sa v dnešnej uponáhľanej dobe na chvíľu pozastavili a porozmýšlali, akou jednoduchou aktivitou dokážeme druhému človeku spraviť úsmev na tvári. To bola aj jediná podmienka na zapojenie sa do súťaže: napísať zlatej rybke tip, ako spraviť druhému človeku radosť. Na súťažiacich nebol vyvíjaný tlak veľkého množstva úkonov ani potreba kúpy produktov.

Idea kampane 

Vianočná spotrebiteľská súťaž bola zameraná na prehĺbenie vzťahu značky a spotrebiteľa. Hodnoty firmy boli prezentované citlivým a láskavým spôsobom, súťažiacim značka prezentovala, že stavajú na rovnakých hodnotách. Spotrebitela mali možnosť aktívne sa zapojiť do priebehu súťaže a ovplyvniť jej dôležitú časť, čím značka preukázala zákazníkovi dôveru a prejavila, že jeho názor je podstatný a je dôležitou súčasťou príbehu. 

Priebeh kampane

Postarali sme sa o ideu kampane, hlavný claim, vizuál aj webovú stránku www.rybkazlata.sk. Prvá časť kampane prebiehala primárne na sociálnych sieťach, v druhej časti kampane bola na webovej stránke spustená súťažná aplikácia na „lovenie“ výhier a na sociálnych sieťach prebiehala podpora kampane pomocou pútavých príspevkov. Doplnkovo bola súťaž podporená printovou reklamou. Na viečka produktov sme aplikovali informáciu o súťaži a call to action k zapojeniu sa do súťaže.

Mechanika kampane

Kampaň bola formálne rozdelená do 2 samostatných častí, ktoré boli v priamej časovej aj obsahovej následnosti. Účasť v prvej časti kampane však nepodmieňovala účasť v druhej a naopak.

V prvej časti mohli súťažiaci v jednoduchých pútavých príspevkoch na sociálnych sieťach hlasovať v dueli, t.j. súťažná cena A vs. súťažná cena B a rozhodovať, ktoré ceny postúpia do druhej časti súťaže. Tým, že priamym hlasovaním vyberali súťažiaci ceny, o ktoré chcú hrať, im značka dala jasne najavo, že na ich názore záleží. 

Podmienkou účasti v druhej časti kampane bolo zaregistrovať sa na webovej stránke www.rybkazlata.sk a napísať akýkoľvek tip, ako spraviť druhému človeku radosť. Za odmenu zlatá rybka pustila súťažiaceho do svojho “rybníka”, aplikácie, v ktorej si mohol skúsiť vyloviť svoju výhru. Šťastie mohol skúsať každý deň. 

Kampaň ako možný základ CSR

Ako poslali súťažiaci radosť ďalej? Tipy na radosť, ktoré písali pri registrácii, boli plné úsmevu, dobrosrdečnosti a inšpirácie. V druhej časti kampane boli prezentované na sociálnych sieťach v ilustrovaných príspevkoch. Viaceré tipy sa stále nachádzajú na webovej stránke https://www.rybkazlata.sk/tipy a v budúcnosti môžu slúžiť ako podpora CSR projektov značky. 

Chcete si pozrieť ďalšiu kampaň pre PRETO Ryba Žilina? Nech sa páči – Letná súťaž Vystrč rožky!

Mám záujem o kampaň

 

 

Info
Dátum:

20.01.2023

Kategória:

Graphic Design, Kampane, Webdesign