Reklamná kampaň Všetci to vieme, všetci ju jeme | PRETO Ryba Žilina

Reklamná kampaň Všetci to vieme, všetci ju jeme | PRETO Ryba Žilina

Cieľom reklamnej kampane pre značku PRETO Ryba Žilina bola podpora znalosti značky a zvýšenie vizibility sortimentu tresiek v majonéze. Hlavný claim kampane “Všetci to vieme, všetci ju jeme! Žilinská je mňam!” apeloval na chuť.

Nadväznosť na minuloročnú kampaň 

Kampaň bola z hľadiska konzistentnosti vizuálu aj komunikácie pokračovaním minuloročnej kampane. Využili sme časť grafických aj komunikačných nosných prvkov, ktoré sme vytvorili v roku 2022. Na rozdiel od minulého roku, kedy bola zo sortimentu prezentovaná iba Treska Exklusiv, sme rozšírili promovaný sortiment tresiek o širšie spektrum výrobkov z produktovej rady tresiek v majonéze. Dominovala Treska Exklusiv, ale aj Treska zlatá a Treska jogurtová. 

Kľúčový produkt kampane s lídrovským postavením na trhu

V rámci kampane sme odprezentovali lídrovské postavenie produktu Treska Exklsuiv – najpredávanejšia treska na trhu (uvedené hodnotenie získal produkt v prieskume NielsenIQ RMS Sales Volume pre kategóriu Rybích výrobkov, Február 2022 – Január 2023 v Slovenskej republike, v SK Total Slovakia FOOD market, Preto Ryba Žilina (Copyright © 2023, NielsenIQ)). 

Treska Exklusiv bola nosným produktom, ktorý sa objavil v kľúčovom vizuáli s novou doplnenou persónou – mňaminou. Tá reprezentuje firemné hodnoty, ako je starostlivosť a zabezpečenie chutného dobrého jedla pre celú rodinu. Kľúčový vizuál tiež prezentoval pohľad na svet optikou rybky – charakteristická ilustrácia prechádzajúca cez oko persóny. Novinkou v kampani bolo hravé video s kľúčovou persónou – mňaminou.  

Priebeh kampane

Kampaň prebiehala najmä v online priestore, doplnkovo bola podporená printom, citylightami a bilboardami. Na sociálnych sieťach bol počas 9 týždňov prezentovaný široký sortiment tresiek pútavými statickými aj animovanými príspevkami, doplnenými o hravé linkové ilustrácie. Každý týždeň sledovateľov čakali hravé súťaže na facebooku a instagrame. Nosné video bolo prezentované na uvedených platformách aj na youtube. 

Info
Dátum:

28.08.2023

Kategória:

Branding, Graphic Design, Kampane, Video