Reklamná kampaň ŽILINSKÁ JE MŇAM!

Reklamná kampaň ŽILINSKÁ JE MŇAM!

Ako vyjadriť najvýraznejší benefit Tresky Exklusiv zo Žiliny, ktorým je chuť?

Spomedzi viacerých návrhov, ktoré sme predložili klientovi, vyhral koncept založený na jednoduchom citoslovci. A tak v súlade s claimom „ŽILINSKÁ JE MŇAM!“ štartovala reklamná kampaň, vznikli vizuály a videá, ktoré poukazovali na chuť a kvalitu Tresky Exklusiv.

Idea kampane

Príbeh začína pod hladinou. Pretože Žilinská Treska je „To najlepšie pod hladinou“. Spod hladiny sme postupne prinášali ďalšie informácie o Treske Exklusiv, o jej zložení, pôvode a kvalite surovín i príbeh samotného tvorcu receptu tresky v majonéze. Všetko sa sústreďovalo na landing page, ktorú sme pre túto kampaň vytvorili – www.podhladinou.sk.

V treťom videu sme začali už vystrkovať rožky. V tomto období, keď sa konečne uvoľnili opatrenia po COVID19 sme si mohli dovoliť trochu rozvíriť hladinu.  Reagovali sme aktuálnu situáciu. Všade dobre, doma dlhoooo. Vyzvali sme ľudí, aby zobrali tresku, vystrčili rožky a zažili s ňou letné dobrodružstvo. Na unikátnych a jedinečných miestach na Slovensku, pretože aj treska v majonéze je slovenský unikát.

Mechanika kampane

Reklamná kampaň „ŽILINSKÁ JE MŇAM!“ bola komunikovaná v troch vlnách, kde hlavným komunikačným prostriedkom boli 15 a 6 sec. animované videá. Videá dopĺňala reklamná kampaň na sociálnych sieťach a v obsahovej sieti GDN (Google display network). Pre viac informácií sme vytvorili landing page www.podhladinou.sk, na ktorú sme oslovených ľudí smerovali.
PR agentúra Grape PR zároveň podporila kampaň PR článkami na najnavštevovanejších online portáloch.

Reklamná kampaň „ŽILINSKÁ JE MŇAM!“ nie je krátkodobá záležitosť.

Zamerať pozornosť na chuť nevznikla náhodou. Chuť je podĽa prieskumov PRETO Ryba Žilina práve ten najvýznamnejší benefit, ktorý spotrebitelia pri žilinskej Treske najviac oceňujú. Je to zároveň aj strategický záväzok výrobcu, prichádzať s inováciami, ako napr. znižovanie množstva konzervantov a zároveň prinášať chutné receptúry. „ŽILINSKÁ JE MŇAM!“ je preto aj jasným vyjadrením brandu a záväzkom voči spotrebiteľom. Je ľahko zapamätateľný a jasne sa vzťahujúci k žilinskému výrobcovi. Claim je ďalej jednoduducho rozvíjateľný v ďalších marketingových projektoch.

Potrebujete zvýšiť povedomie o vašej značke alebo zvýšiť predaje?

 

Stretnime sa!
Info
Dátum:

20.07.2020

Kategória:

Graphic Design, Kampane, Video, Webdesign