Kreatívna kampaň I Linde

Kreatívna kampaň I Linde

Kreatívna kampaň pre Linde Material Handling

 

Spoločnosť Linde Material Handling nás oslovila so zadaním vymyslieť komunikačnú ideu. Kreatívna kampaň mala spĺňať podmienky nadčasovosti, dlhodobej udržateľnosti a vymedzenia voči konkurencii.
Predložili sme 2 koncepcie a klient sa rozhodol pre konzervatívnejší koncept, ktorý pracuje s claimom „S PREHĽADOM“.  Claim slúži ako dovetok k variabilným komunikačným posolstvám.

Komunikačný koncept – kreatívna kampaň
S PREHĽADOM.

 

Positioning

 

Žijeme v rýchlej dobe neustálych technických inovácií. Technológie sú bežnou súčasťou industry sveta. Positiong komunikácie sa vzťahuje k postaveniu človeka ako nositeľa inovácií. Vyhýba sa komunikácii jednotlivých inovácií ako vlastnosti jednotlivých produktov. Dáva do popredia človeka, lebo on je nositeľom inovácií a ich implementácií do procesov.

Žijeme v dobe koncepčnej. Cenia sa ľudské schopnosti, ktoré dokážu s technickými novinkami pracovať efektívne. Cení sa individuálny prístup. Možností je veľa a preto je potrebný PREHĽAD.

PREHĽAD sa vzťahuje k človeku. Nie je to technická inovácia, ale je to nadstavba, ktorá umožňuje využiť moderné technológie s rozumom a čo najefektívnejšie. Mať PREHĽAD v dnešnej dobe neustálych inovácií je dôležité.

Ľudia v Linde sú profesionáli a rozumejú intralogistike. Majú PREHĽAD o novinkách a trendoch v odvetví. S PREHĽADOM vám pripravia riešenie, ktoré zefektívnia váš skladový systém. S PREHĽADOM odpovedia na vaše otázky, pretože problematiku majú v malíčku. S PREHĽADOM vám riešenia naimplementujú a vy budete mať PREHĽAD o všetkom, čo máte vo vašom sklade.

Ľudia s PREHĽADOM – to je Linde.

V Linde rozmýšľajú technicky a k tomu neustále prispôsobujú svoje služby a produkty. V kontexte s technickými výhodami, ako geonavigácia, široké portfólio produktov na každý druh manipulácie vieme, že práve ľudia z Linde, ich kreativita a technické cítenie cielene ukazujú smer ďalšieho vývoja a smerovania manipulačnej techniky v budúctnosti.

Ďalšie rozvíjanie komunikačného konceptu

 

Robotické vozíky sú samostatnou kategóriou produktov Linde. Aj v komunikácii týchto produktov je dôležité postavenie človeka, ktorý dáva technike plné uplatnenie a využitie.

Claim pre kampaň

 

Technika s mysľou technika.
Robotické riešenia Linde.

Chcete si pozrieť iné naše kampane? Pozrite si kreatívu pre PRETO Ryba Žilina 

Chystáte kampaň? Potrebujete odkomunikovať vašu značku, produkty, služby?
Neváhajte nás kontaktovať.

 

Porozprávajme sa o kampani

 

Info
Dátum:

31.03.2021

Kategória:

Kampane