STM-POWER

STM-POWER

 

Spoločnosť STM POWER poskytuje inovatívne služby v oblasti energetiky.

Zadanie:
Redesign logotypu a corporate design.

Riešenie:
Spoločnosť primárne používa vo svojej komunikácii základný logotyp. Má však 4 divízie so špeciálnym zameraním s potrebou jemného odlíšenia.
Hľadali sme riešenie, ktoré dostotočne odlíši jednotlivé divízie, zároveň vyjadrí ich zameranie a bude v súlade s celkovým dizajnom spoločnosti, predovšetkým základným logotypom.
Výsledkom bolo vizuálne riešenie zložené z grafických stavebných prvkov využiteľných nielen pri tvorbe jednotlivých logotypov, ale s veľkým potenciálom v ďalšej vizuálnej komunikácii, či už pri vytváraní infografiky, grafov, schém ako aj pri výstavných expozíciách.
Info
Dátum:

19.11.2014

Kategória:

Branding, Graphic Design