European Investment Solutions

European Investment Solutions

„Predstavte si transformátor, cez ktorý prechádza množstvo podnetov a informácií, vzniká selekcia a tvoria sa unikátne nové veci, ktoré predtým neboli viditeľné.“

 

Toto bola jedna z odpovedí Mariána Fandla, zakladateľa spoločnosti EIS, pri našom objavovaní idei značky European Investment Solutions.

Zadanie bolo jednoduché. Predstaviť expandujúcu spoločnosť s víziou medzinárodnej investičnej skupiny v nadčasovom dizajne.

Kľúčom k výsledku sú vždy otázky, ktoré sú prostriedkom k vytvoreniu základnej brand analýzy.

Súčasťou sú aj hodnoty spoločnosti, ktoré vyjadrujú jej charakter:

Odvaha – Púšťať sa do náročných projektov

Vytrvalosť – Nikdy sa nevzdávať

Tvorivosť – Prinášať jedinečné unikátne projekty

Serióznosť – Držať slovo, dohodnuté podmienky a čisté vzťahy

Flexibilita – Schopnosť rýchlo reagovať na meniace sa podmienky a nové výzvy

Claim je základným verbálnym vyjadrením, ktoré spája všetky prvky corporate identity. Pre EIS sme ho našli v slovách:

One step ahead
Vždy o krok vpredu

Logotyp a vizuálne prvky, na ktorých je postavený corporate design, predstavujú rôzne variácie ciest, ktoré však vedú k vytýčenému cieľu.

Filozofiu spoločnosti sme nakoniec predstavili vo videu v anglickej a slovenskej mutácii.

Dáva vám táto spleť ciest, tento labyrint zmysel?

Nám áno!

Totiž tam, kde zdanlivo nič nie je, my vidíme domy, zeleň, ľudí a dobrý život. Tam, kde sú zdroje aj riziká, my vidíme príležitosti, ktoré chceme zhodnotiť v užitočných a správnych veciach. A to sa dá len vďaka otvorenej mysli, nadhľadu nad vecou a hľadaní odvážnych myšlienok a riešení.

Takže tam, kde je vízia, ale aj náročná cesta sme My, EIS – European Investment Solutions – Vždy o krok vpredu.

Chcem branding

 

Info

Dátum:

02.11.2016

Kategória:

Branding, Graphic Design, Video, Webdesign